每日一句: Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs. 打造自己的梦想,否则你就会被雇用去打造别人的梦想。 跟读

汉语站

2018年1月18日 星期四

丁酉(鸡)年十二月初二

(图)

拼音:niú
注音:ㄋㄧㄡˊ
部首:牛 笔画数:4 
结构:单一结构 造字法:象形 
字意五行:木 吉凶寓意:吉 姓名学:姓,常用字,多用男性 
五笔:rhk 笔顺编号:3112 笔顺读写:撇横横竖 

牛 - 现代汉语全功能词典 [回目录]

汉字笔顺Flash演示


牛niú
(1)(名)哺乳动物;我国常见的有黄牛、水牛、牦牛等几种。
(2)(名)比喻固执或骄傲。
(3)(名)二十八宿之一。
(4)(名)(Niú)姓。

牛 - 高级汉语字典 [回目录]

牛niú
<名>
(1)(象形。甲骨文字形作“牜”。中间一竖表示牛面,上面两竖加弯表牛角,下面两小撇表示牛耳)
(2)牛属或近缘属的成员。哺乳动物,体型粗壮,角中空,由头骨向两侧呈大弧度伸出。力大,能耕田、拉车。中国产的以黄牛、水牛为主 [ox;cattle]
(3)又如:耕牛(耕地用的牛);牛酒(牛和酒);牛旄(即旄牛尾);牛性(牛的本性);牛埭(用牛力拉船过堰);牛领(牛的脖子);牛具(耕牛和农具);牛刀(宰牛的刀。常比喻大材器);牛蓑(牛衣。泛指蓑衣);牛骥同皂(牛与千里马同槽而食。喻愚贤不明;牛骥共牢);牛后(牛的肛门。比喻从属地位);牛眠地(合适的坟地)
(4)星名。牛宿的省称 [Sagitturius]
(5)姓

牛 - 康熙字典 [回目录]


【唐韻】語求切
【集韻】魚尤切
【韻會】疑尤切,𠀤𪙊平聲。
【說文】大牲也。牛,件也。件,事理也。象角頭三封尾之形。
【註】徐鍇曰:件,若言物一件二件也。封,高起也。
【玉篇】黃帝服牛乗馬。
【易·无妄】或繫之牛。
【說卦】坤爲子母牛。
【禮·曲禮】凡祭宗廟之禮,牛曰一元大武。
【月令】出土牛,以送寒氣。
【疏】月建丑,土能克水,故作土牛,以畢送寒氣也。 又樹化牛。
【玄中記】千年樹精,化爲靑牛。始皇伐大樹,有靑牛躍出入水。 又官名。
【周禮·地官】牛人,掌養國之公牛,以待國之政令。 又牽牛,宿名。
【爾雅·釋天】星紀,斗牽牛也。
【註】牽牛斗者,日月五星之所終始,故謂之星紀。 又天牛,蟲名。一曰天水牛。
【爾雅·釋蟲】蠰齧桑註似天牛。 又紫金牛,藥名。見
【本草綱目】。 又姓。
【廣韻】微子裔,司𡨥牛父,子孫以王父字爲氏。
【風俗通】漢有牛崇。 又人名。
【史記·虞舜紀】瞽瞍父曰橋牛。 又叶音疑。
【詩·小雅】我任我輦,我車我牛。叶下哉。哉讀將黎反。


考證:〔天牛,蟲名。
【爾雅·釋蟲壤齧桑註】似天牛。〕 謹照原文壤改蠰。〔又叶音奚。
【詩·小雅】我任我輦,我車我牛。叶下哉。哉讀將黎反。〕 謹按牛與奚不同母,牛字不得叶音奚。謹照字母叶音奚改叶音疑。页697第01(点击查看原图)

牛 - 说文解字 [回目录]

【卷二】【牛部】 编号:727牛,[語求切 ],大牲也。牛,件也;件,事理也。象角頭三、封㞑之形。凡牛之屬皆从牛。

牛 - 字源字形 [回目录]


  甲骨文

  金文

  小篆

  楷体
 “横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。”这个“牛”字是个象形字。甲骨文①是正面看牛头的形象,两侧向上弯的部分是一双牛角,牛角之下向斜上方伸展的两笔是牛的一双耳朵。金文②的形体也基本上同于甲骨文,只是将牛耳拉平,成为一条横线。小篆③与金文的形体相类似。④是楷书写法,根本看不出牛头之形了。   
 “牛”的本义就是六畜之一的“牛”,如:黄牛、水牛、牦牛等。   
 在古典作品中,用“牛”字组成的词是很多的,但有几个词要引起我们的注意。古代常用“牛酒”一词,这并不是一种酒的名字,而是古代用牛和酒作赏赐、慰劳或馈赠的物品,如《后汉书•臧官传》:“奉牛酒以劳军营。”也就是说:奉献牛(肉)和酒犒(kào靠)劳军队。所以到了后世,人们也常以“牛酒”作为礼物的别称。   
 在蔡襄的诗中有这样两句:“去年大暑过京口,唯子见过牛马走。”(《和答孙推官久病新起见过》)后一句若理解为“只有您见过牛马走路”就不对了。所谓 “牛马走”也就是“奔走于牛马之间”的意思。这是什么人呢?就是掌管牛马的仆人。后来也就用“牛马走”作为自谦的代称,当“我” 讲。上面两句诗的原意是:去年大暑,当路过京口的时候,只有您见过我。   
 “牛”字是个部首字。凡由“牛”字所组成的字,大都与牛或牲畜有关,如“牡”、“牝”、“牢”、“牲”、“犊”等字。

牛 - 名人书法 [回目录]


祝允明

饶介

赵孟頫

皇象

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

标签:

同义词: 暂无同义词

词条统计

浏览次数 : 283 次

编辑次数 : 2 次 历史版本

更新时间 : 2011-02-16

词条创建者 : 迷迭之乡

编辑者 : 艺芬0898

双语连环画